Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 1, січень-лютий, c. 77-82

Зв’язування кисню кров’ю морських риб в умовах експериментальної гіпотермії

О. О. Солдатов1, І. О. Парфьонова2

1Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Севастополь;
e-mail: alekssoldatov@yandex.ru;
2Севастопольський національний технічний університет, Україна

Досліджено вплив температури в діапазоні від 1 до 15 °С на властивості гемоглобіну зв’язувати кисень у крові теплолюбних – кефаль-сингиль (Lіza aurata), хамса (Engraulіs encrasіcolus), і холодолюбивих – тюлька (Clupeonella cultrіventrіs) видів риб. У разі температури води нижче 10 °С теплова залежність реакції оксигенації крові теплолюбних риб надмірно підвищується, про що свідчать високі значення ΔH. Це супроводжується значним збільшенням спорідненості цільної крові до кисню й ускладнює процес її деоксигенації на тканинному рівні. Ця реакція, очевидно, визначається зміною характеру взаємодії гемоглобіну з еритроцитарним середовищем. В умовах тривалого утримання особин при 5 °С в еритроцитах спостерігається збільшення концентрації NTP, що частково компенсує негативні зміни спорідненості крові до кисню (величина показника P50 підвищується). Однак за нижчих температур (1–2 °С) ця реакція відсутня.

Ключові слова: , , , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.