Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 6, листопад-грудень, c. 98-103

Біохімічні особливості пухлинної кахексії в умовах різної забезпеченості вітаміном А

І. О. Шмараков, Н. В. Гнеп, М. М. Марченко

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
e-mail: igor.shmarakov@gmail.com

На моделі пухлинного росту карциноми Герена проведено дослідження біохімічних особливостей пухлинної кахексії у тварин зі злоякісним новоутворенням в умовах різної забезпеченості вітаміном А. Встановлено, що відсутність вітаміну А в організмі з пухлиною порівняно з онкогенезом у разі нормальної забезпеченості цим есенціальним нутрієнтом супроводжується прискоренням втрати маси тіла та підвищенням негативного азотного балансу на фоні зниженого рівня глюкози, вільних жирних кислот та кетонових тіл у сироватці крові, що свідчить про посилення пухлинної кахексії в авітамінозному організмі.

Ключові слова: , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.