Ukr.Biochem.J. 2011; Том 83, № 4, липень-серпень, c. 41-49

Пошук генів мікроРНК в антипаралельних ланцюгах ділянок геному вірусу ядерного поліедрозу Аutographa californica, що включають найпізніші та комплементарні гени

Т. В. Ширина, М. Т. Бобровська, Е. А. Козлов

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ;
е-mail: e.a.kozlov@imbg.org.ua

Біоінформативним методом шляхом аналізу вторинної структури альтернативних транскриптів показано, що ген ph вірусу ядерного поліедрозу Аutographa californica кодує дві зрілі мікроРНК і три потенційні мікроРНК. Комплементарний до гену ph ген orf1629 не кодує ні зрілі мікроРНК, ні потенційні мікроРНК. Ген р10 кодує зрілу мікроРНК і потенційну. Локалізований на комплементарному ланцюзі ген р74 кодує три зрілих мікроРНК.

Ключові слова: , , ,


Creative CommonsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.